Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op de website van Adamast, door onze website te bezoeken en de aangeboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Mochten er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden van specifieke producten die besteld zijn via onze website en onze disclaimer gelden de voorwaarden van deze producten.

Informatie
De informatie op de website van Adamast is bedoeld als algemene informatie en bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Adamast spant zich in om de getoonde informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar Adamast kan geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Adamast wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie en prijzen bij de producten
Adamast streeft ernaar om de informatie bij de artikelen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij streven ernaar dat onze prijzen een zo zorgvuldig mogelijk beeld geven van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten in deze prijsweergaven vormen nooit een aanleiding om een contract of een overeenkomst met Adamast te kunnen claimen. Adamast wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de bij de artikelen geboden informatie en prijzen uitdrukkelijk van de hand.

Privacyverklaring
Voor het bezoeken van onze website hebben wij geen informatie van u nodig en hoeft u ook geen informatie over uzelf te verschaffen. Voor de aankoop van producten hebben wij echter wel bepaalde informatie van nodig, eigenlijk alleen de adresgegevens.

Informatie van derden
Op de website van Adamast kunnen links worden weergegeven naar websites van derden. Dit betekent niet dat de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, door Adamast worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico, Adamast is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Beschikbaarheid
Adamast spant zich in om de website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar in het geval dat de website tijdelijk niet beschikbaar is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen.

Wijzigingen
Adamast behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Aanbevolen wordt dan ook om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.